Gemensamt ansvar för kollån

Kiva är en internationell hjälporganisation som ger mikrolån till behövande i tredje världen för att befrämja tillväxt och stabilitet. Detta är inte bistånd i egentlig mening – då pengarna som delas ut ska betalas tillbaks, och med ränta. Men det är en mycket human ränta. Det är dock så pass mycket att de som får tillgång till pengarna känner att de måste jobba och prestera för att förtjäna förtroendet att få låna. Detta är en del av mikrolånens filosofi.
En vanlig följd av mikrolånens framfart är bildandet av ekonomiska solidaritetsgrupper. Det är en sammanslutning av människor som tar ett gemensamt ansvar för det lån som tas. Skulle därför en eller ett par ur gruppen av någon orsak inte kunna betala sitt lån, går gruppen i sin helhet in och betalar deras del.
Ett exempel är Unidas De Saguazu Group från Paraguay. En grupp av företagare på olika nivå har gått samman i en sådan solidaritetsgrupp. En av medlemmarna är Lidia, som försörjer sig på att sälja kol. Försäljningen av kol har den senaste tiden ökat dramatiskt eftersom människor numer föredrar att laga mat med kol som bränsle då detta är en billig form av bränsle.
Lidia kommer för sin del av lånet att köpa större volymer av träkol för att kunna möte upp efterfrågan av kol.
Har du också behov av ett lån för att kunna köpa upp större volymer till ditt företag så kan du kontakta www.alfabanken.se. Skriv en ansökan och se vilka lån som finns.

Comments are closed.