Olika MC-försäkringar

Står du i valet och kvalet inför att välja bland marknadens otroliga mängd av olika MC-försäkringar? Du är inte ensam. Det finns inte bara olika MC-försäkringar på marknaden, innehållet och villkoren i dessa kan variera i sin tur. I allmänhet är det tre olika MC-försäkringar som du ska välja bland inledningsvis, detta är det första och stora steget i valet av rätt MC-försäkring. Dessa tre olika MC-försäkringar är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Bland dessa olika MC-försäkringar finns den mest grundläggande försäkringen: trafikförsäkringen. Bland de tre olika bilförsäkringar du har att välja bland är detta den enda som är obligatorisk och äger du en MC utan att ha trafikförsäkring kommer du att åka på grova böter. Ganska onödigt med tanke på att en trafikförsäkring brukar kosta mellan fem och tjugo kronor om dagen. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på andra trafikanters fordon eller egendom, men ger ingen ersättning om din egen motorcykel skadas. Har du en dyr motorcykel lönar det sig att titta på olika MC-försäkringar.

Andra försäkringar bland dessa olika MC-försäkringar som finns att välja på är halv- och helförsäkring. Halvförsäkringen ger ersättning om din motorcykel blir stulen, får glaset krossat eller börjar brinna, eller om du skulle bli i behov av bärgning eller rättskydd. En helförsäkring ger även ersättning för vagnskada och självförvållade olyckor.

För att välja rätt bland dessa olika MC-försäkringar ska du ta dig en ordentlig funderare över motorcykelns värde och dina behov. Stirra dig inte blind på priset i valet av olika MC-försäkringar, det lönar sig sällan. Jämför Bilförsäkring

 

Comments are closed.