Välj elavtal med miljömärkning i Sverige

Alla kan fritt välja elleverantör i Sverige. Det beror på att det finns många leverantörer på marknaden. Sedan 1996 driver Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) ett system för miljömärkning av elavtal. Detta system erbjuds till alla elleverantörer. Därför bör du endast välja elavtal med miljömärkning till ditt hus.

Systemet är personligt och självstyrande. Det fungerar på grundval av den miljömärkning Naturskyddsföreningen gjort. Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation som har genomfört miljömärkning av konsumentprodukter under en lång tid. Det ger dig förtroende att sluta elavtal. Många leverantörer är nu miljömärkta, vilket gör att de kan erbjuda miljömärkta elkontrakt till konsumenterna. Marknaden har ett betydande inflytande på systemet och det är numera väl matchat mot WTO och EU: s marknadsstandarder, utan statliga miljömässiga begränsningar, ekonomiskt stöd eller kvotsystem. Dessutom bygger det på frivilliga avtal.

Kom ihåg att du är helt och hållet fri att välja kontrakt från en elleverantör.  Jämför priserna i avtalen innan du bestämmer dig för ett av dem. Du kan få mer information på www.billig-el.org . Här kan du – utöver själva jämförelsefunktionen mellan olika elbolag – även få information om en hel del som har med el och elpriser att göra. 

Comments are closed.